Zorginformatie


GF Totaalzorg kent geen wachtlijsten.

GF Totaalzorg heeft jarenlange ervaring in de zorg. De cliŽnt wordt door een vaste vakbekwame zorgverlener hulp aangeboden. Wanneer de cliŽnt hulp nodig heeft in de huishouding, verpleging ,verzorging, dagbesteding of begeleiding, komt een contactpersoon van GF Totaalzorg graag bij de cliŽnt/familie voor een informatief gesprek. Samen met de cliŽnt en/of familie maakt u uw wensen kenbaar en bespreken we wat de mogelijkheden zijn. Nadat de indicatie voor u gesteld is wordt het zorgplan opgesteld. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de ZVW, WLZ, PGB, of WMO, wordt eerst vastgesteld welke zorg u nodig heeft.

Z.V.W. (Zorgverzekeringswet)


De indicatie voor de Persoonlijke Verzorging / Verpleging Wordt gesteld door de wijkverpleegkundige van GF Totaalzorg. Er geldt voor de zorgverzekeringswet een eigen risico van € 385,-

W.L.Z. (Wet Langdurige Zorg)


De indicatie voor de Persoonlijke Verzorging / Verpleging / Dagbesteding en ondersteunende begeleiding thuis wordt gesteld door het CIZ (Wijkverpleging van GF Totaalzorg). C.I.Z. , Postbus 352, 7500 AJ te Enschede Er geldt een eigen bijdrage voor WLZ zorg. Deze is inkomensafhankelijk.

W.M.O (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)


Onder de WMO valt de huishouding (schoon en leefbaar huis), dagbesteding en de ondersteunende begeleiding thuis. Deze indicatie wordt gesteld door uw gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociale Team van uw gemeente.

Voor al uw vragen over de zorg of hulp bij het aanvragen van de zorg, kunt u ons bereiken via: 0316-294499 of info@gftotaalzorg.nl.
Uiteraard kunt u ook altijd binnenlopen bij ons op kantoor: De Eik 78 te Didam.

Wanneer het indicatiebesluit binnen is, stelt GF Totaalzorg samen met cliŽnt een zorgovereenkomst op. Er wordt een zorgdossier aangemaakt waarin de dagelijkse handelingen van de verleende zorg gerapporteerd worden. Er wordt besproken of de cliŽnt nog hulpmiddelen nodig heeft b.v. een hoog-laag bed, rollator o.i.d. door onze uitleenservice. GF Totaalzorg stelt een vaste zorgverlener aan en deze gaat in overleg met de cliŽnt van start. Elke cliŽnt die zorg ontvangt dient een eigen bijdrage te betalen. Deze is afhankelijk van het inkomen van de cliŽnt. Deze eigen bijdrage wordt elke periode verrekend van het C.A.K. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.hetcak.nl. GF Totaalzorg evalueert samen met de cliŽnt regelmatig of de geleverde diensten en/of zorg naar tevredenheid verloopt. Hierin wordt ook gekeken naar de situatie van dat moment van de cliŽnt. Hiermee tonen wij aan dat GF Totaalzorg veel waarde hecht aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

GF Totaalzorg heeft geen aanvullende betaalde diensten.