Verpleging


#


Wanneer u ziek bent, herstellende van een operatie of u heeft een handicap, dan kunt u thuis verpleging ontvangen.
Onze medewerkers verlenen bij u thuis alle verpleegkundige handelingen die u anders in het ziekenhuis of verpleeghuis zou krijgen.

Welke zorg kunt u van ons verwachten?


De verpleegkundige biedt praktische verpleegkundige hulp, zoals het verzorgen van wonden, zwachtelen, het geven van injecties, het helpen bij stoma’s, catheter ,infusen enz. en het toedienen van medicijngebruik.
Daarnaast geeft de verpleegkundige advies over het gebruik van de medicijnen, praktische hulpmiddelen en het omgaan met ziekte of handicap.