huishoudelijke ondersteuning


#


Wanneer u vanwege lichamelijke of psychische beperkingen het huishouden niet meer zelfstandig kunt doen, kan GF Totaalzorg ervoor zorgen dat uw huishouden toch draaiende blijft.
Vanuit de Gemeente (WMO) waarin u woont, zal bepaald worden hoeveel uur huishoudelijke ondersteuning u toegewezen zal krijgen. Daarnaast zal de Gemeente ook kijken welke taken u niet meer zelfstandig kan uitvoeren zodat deze taken van u worden overgenomen door de huishoudelijke ondersteuner.

 

 

 


GF Totaalzorg biedt u huishoudelijke ondersteuning in goed overleg. Zo kunt u in uw eigen vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u een vaste huishoudelijke ondersteuner krijgt zodat degene uw wensen goed kent!